Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej cgirurgie

INFORMÁCIE PRE HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTOV


Osobná bielizeň:

 • k uloženiu šatstva počas pobytu v nemocnici slúži centrálna šatňa CPO na prízemí . Obdržíte písomný doklad o úschove, na základe ktorého pri prepustení Vám bude šatstvo vydané,
 • predmety dennej osobnej potreby si uložíte do skrine na izbe a do nočného stolíka. Ak Vám to Váš zdravotný stav nedovolí, uloží ich sestra,
 • počas pobytu v nemocnici môžete používať vlastnú osobnú bielizeň.

Denný nemocničný režim:

 • S režimom dňa Vás oboznámime pri prijatí na našu kliniku
 • Budíček pacientov je približne okolo 6.00 hod., v prípade potreby, ak si to vyžaduje Vaša príprava napr. na operáciu aj o 5.30 hod
 • Vizita na našej klinike prebieha od 7.30 hod.
 • Raňajky sa podávajú pacientov, o 8.00-8.30 hod.
 • Medzi 8.00 – 12.00 hod., sa vykonávajú výkony a vyšetrenia
 • Obed na oddelení sa podáva o 12.00. Nepodáva sa novoprijatým pacientom a pacientom operovaným v daný deň.
 • V čase od 12.30 – 14.00 začína sa realizovať predoperačná príprava pacientov, ktorí budú operovaní v nasledujúci deň – podľa operačného programu
 • Odpoludňajšia vizita na klinike prebieha o 14.00
 • 17.30 sa podáva pacientov večera. Nepodáva sa pacientom, ktorí sú v operačnom programe.
 • Vo večerných hodinách môžete sledovať televízny program v dennej miestnosti.

Nočný pokoj:

 • je stanovený od 22.00 do 6.00 hod.

Návštevné hodiny:

 • Streda 15.00-17.00 hod.
 • Sobota 14.00-17.00 hod.
 • Nedeľa 14.00-17.00 hod.

Podávanie informácii:

 • informácie ohľadom zdravotnej starostlivosti podáva len lekár osobne najbližšiemu príbuznému,
 • informácie ohľadom ošetrovateľskej starostlivosti podáva sestra,
 • informácie o zdravotnom stave sa telefonicky nepodávajú.

Edukácia

Cenné veci:

 • nedoporučujeme Vám brať si so sebou do nemocnice cenné predmety, napr. zlato, šperky, platobné karty, vkladnú knižku , väčšiu finančnú hotovosť,
 • ak ste náhle a nečakane hospitalizovaný, máte možnosť uložiť si cennosti, peniaze, karty a pod. do nemocničného trezoru u vedúcej sestry . Obdržíte písomný doklad o úschove, na základe ktorého Vám budú cennosti vydané,
 • pokiaľ nevyužijete prípadné uloženie Vašich cenností do trezoru, za ich uloženie na izbe neručíme.

Fajčenie:

 • rešpektujte zákaz fajčenia vo vnútorných priestoroch ústavu.