Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika srdcovej chirurgie

INFORMÁCIE PRE PRIJÍMANÝCH PACIENTOV


K plánovanému prijatiu sa prosím dostavte na ambulanciu Kliniky srdcovej chirurgie VÚSCH a.s. na 1. poschodie / ambulantný trakt/ v čase 7,30 - 8,30 hod.

Čo potrebujete k prijatiu:

 • občiansky preukaz,
 • platný preukaz zdravotnej poisťovne,
 • potvrdenie o pracovnej neschopnosti ( ak ho máte už vystavené), ak nie a ak ste pracovne činný, pri prijatí požiadajte o jeho vystavenie,
 • zdravotnú dokumentáciu (kartu),
 • výsledky predoperačných vyšetrení doporučených kardiológom. Vyšetrenia zaistí Váš praktický lekár ( ako napr. stomatologické, krčno – nosno - ušné, USG karotíd, CT, ...výsledky rozboru krvi,)
 • rozpis a lieky, ktoré dlhodobo a pravidelne užívate na doporučenie iného odborného lekára ako kardiológa.
 • je potrebné konzultovať s Vaším praktickým lekárom alebo kardiológom, aby ste mali 7 dní pred plánovaným prijatím vysadené užívanie liekov na riedenie krvi - Anopyrin, Plavix, Acylpyrín, Curantyl, Warfarín, Orfarín, Pelentan, Pelentanettae, Dipyridamol, Ticlid, Ticlopidin, Ipaton – a dohodnúť sa s ním o ich možnej náhrade nízkomolekulárnym heparínom ( Fraxiparine, Clexane ),
 • veci osobnej potreby ( pyžamo, domácu obuv, župan, uterák, toaletné a holiace potreby),
 • nafukovaciu plážovú loptu o priemere 40 cm ( potrebná na dychovú rehabilitáciu po operačnom výkone),
 • je potrebné dodržiavať pitný režim 2000 ml/ deň. Ak pre Vás nie je vhodný čaj, ktorý Vám zabezpečíme, je lepšie zakúpiť si minerálnu vodu nesýtenú, alebo mierne sýtenú (vhodné je vyhýbať sa koncentrovaným džúsom) aspoň na 3 dni
 • vlastné ortopedické a iné pomôcky, ktoré bežne používate ( inzulínové pero, okuliare, načúvací prístroj , zubnú protézu, pomôcky pri inkontinencii, francúzske barly ),
 • u žien je potrebné odlakovať si nechty, nepoužívať make – up,

Môžete si priniesť:

 • mobilný telefón,
 • veci na rozptýlenie – knihy, časopisy, a pod.

Neberte so sebou:

 • veľkú finančnú hotovosť,
 • vkladné knižky, platobné karty a iné doklady o bankových účtoch,
 • šperky a iné cennosti,
 • zbrane,

V prípade, ak by ste sa nemohli dostaviť, alebo nemáte ukončené predoperačné vyšetrenia, ak máte zvýšenú telesnú teplotu alebo užívate antibiotika, prosíme, ihneď nám to oznámte na telefónne číslo 055/7891210, 055/7891200

Ak máte otázky alebo nejasnosti ohľadom príjmu, kontaktujte sekretárku nášho oddelenia na t. č. 055/7891210