Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Vedenie VÚSCH, a.s

 

Predstavenstvo:

 

MUDr. František Sabol, PhD., predseda predstavenstva

Ing. Marián Albert, MBA, podpredseda predstavenstva

prof. MUDr. Mária Frankovičová, PhD., člen predstavenstva 
Dozorná rada:

 

doc. Ing. Jaroslav Maričák, CSc., predseda dozornej rady

MUDr. Jozef Ivančo, CSc., podpredseda dozornej rady

MUDr.Eduard Čurilla,PhD., člen dozornej rady

Ing. Martin Senčák, člen dozornej rady

MUDr. Peter Spurný, člen dozornej rady

doc. MUDr. Branislav Stančák, CSc., člen dozornej rady