Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kontakty

Východoslovenský ústav srdcových
a cievnych chorôb, a.s.
Ondavská č.8, 04011 Košice
Recepcia
tel.: 055 / 789 1011
Príjmová ambulancia
tel.: 055 / 789 1000
Klinika kardiológie
Arytmologické oddelenie

Pult sestry:

tel.: 055/ 789 1300

Sekretariát prednostu:

tel.: 055/ 789 1310, fax: 055/ 789 1313, e-mail: mail

 

Arytmologická poradňa - HUT:

tel.: 055/ 789 1361

JIS kardio - Hot-line linka:

tel.: 055/ 789 1485

 

Kardiologické oddelenie

Pult sestry:

tel.: 055/ 789 1400

Sekretariát Kardiologického oddelenia:

tel: 055/ 789 1410 fax: 055/ 789 1413 e-mail: mail

 

Angiologické oddelenie

Sekretariát Angiologického oddelenia:

tel: 055/ 789 1410 fax: 055/ 789 1413 e-mail: mail

 

Angiologická ambulancia:

tel.: 055/ 789 1766

 

Angiologická ambulancia 2:

tel.: 055/ 789 1767

Klinika srdcovej chirurgie

Pult sestry:

tel.: 055/ 789 1200

Sekretariát:

tel.: 055/ 789 1210, fax: 055/ 789 1213, e-mail: mail

 

Ambulancia KSCH:

tel.: 055/ 789 1260

Klinika cievnej chirurgie
Pult sestry:

tel.: 055/ 789 1500, tel.: 055/ 789 1501

Sekretariát:

tel.: 055/ 789 1510, fax: 055/ 789 1513, e-mail: mail

 

Ambulancia 1:

tel.: 055/ 789 1561

 

Ambulancia 2:

tel.: 055/ 789 1562

 

Pult sestry - JIS:

tel.: 055/ 789 1580

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny

Pult sestry KAIM - KARO:

tel.: 055/ 789 1100, tel.: 055/ 789 1101

 

Pult sestry - KAIM - JIS

tel.: 055/ 789 1181

 

Sekretariát KAIM:

tel.: 055/ 789 1110, fax: 055/ 789 1113, e-mail: mail

 

Anesteziologická ambulancia:

tel.: 055/ 789 1160

Lekáreň

Otváracie hodiny lekárne:

Po – Pia: 8.00 – 16.30

 

Oddelenie verejnej lekárne:

 • tel.: 055/ 789 1044, fax: 055/ 789 1043
 • výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok na lekárske predpisy a lekárske poukazy,
 • predaj liekov bez lekárskeho predpisu,
 • predaj doplnkového sortimentu, zdravotnej obuvi, zdravotníckych pomôcok,
 • predaj liečebnej kozmetiky (zn. Bioderma)
 • bezplatné meranie krvného tlaku
 • informačná a konzultačná činnosť pre pacientov - správne užívanie liekov, vzájomné interakcie liekov, interakcie liekov s potravou,
 • zber nespotrebovaných a preexpirovaných liekov od obyvateľstva.

Oddelenie klinicke farmácie: tel.: 055/ 789 1042

 • nákup liekov, inf. roztokov, enterálnej a parenterálnej výživy  a laboratórnych diagnostík, ich uchovávanie a výdaj na oddelenia,
 • konzultačno-informačná činnosť o liekoch,
 • zabezpečuje mimoriadny dovoz neregistrovaných liekov,
 • vykonáva kontroly uchovávania a manipulácie s liekmi na oddeleniach a klinikách ústavu,
 • vykonáva kontrolu evidencie a manipulácie s omamnými látkami a psychotropnými látkami na oddeleniach a klinikách ústavu.

Oddelenie prípravy liekov:

 • zabezpečuje individuálnu prípravu liekov v zmysle správnej výrobnej praxe na recepty a pre potreby kliník a oddelení Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s.- masti, roztoky, krémy, gély, emulzie, tobolky, prášky, čípky,
 • zabezpečuje prípravu dezinfekčných prostriedkov,
 • zabezpečuje vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť,
 • uchováva a vydáva pripravené lieky.

Oddelenie zdravotníckych pomôcok:

 • tel.: 055/ 789 1041, 789 1075
 • zabezpečuje odborné oddelenia a kliniky zdravotníckymi pomôckami,
 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach,
 • podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní ZP a ich vhodnom používaní.