Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiochirurgické oddelenie

PERSONÁL KLINIKY

 

Prednosta:

 • MUDr. František Sabol, PhD. 


Zástupca prednostu:

 • MUDr. Adrián Kolesár, PhD.


Lekári: kardiochirurgický tím

 • MUDr. Ján Luczy, PhD. - riaditeľ úseku pre zdravotnú starostlivosť

 

 • MUDr. Marián Martinček - hlavný  lekár operačných sál
 • MUDr. Štefan Lukačín, PhD.
 • MUDr. Martin Ledecký
 • MUDr. Lucia Mistríková 
 • MUDr. Peter Šafár 
 • MUDr. Anton Bereš
 • MUDr. Panagiotis Artemiou, PhD.
 • MUDr. Tomáš Toporcer, PhD.
 • MUDr. Lukáš Vajda
 • MUDr. Boris Bíly (doktoranské štúdium)

Lekári: kardiologický tím

 • MUDr. Jana Jevčáková - hlavný lekár lôžkovej ošetrovacej jednotky (LOJ)
 • MUDr. Antónia Halecká
 • MUDr. Martina Polačková
 • MUDr. Helena Vargová

Lekári: klinický psychológ

 • PhDr. Eva Slovenská

Sekretariát:

 • Bc. Marta Petrilová - asistentka prednostu kliniky

Ošetrovateľský personál - LOJ:

 • Mgr. Viera Kalafusová - vedúca sestra Kliniky srdcovej chirurgie (LOJ)
 • Mgr. Mária Jančiová - staničná sestra (LOJ)

Sestry:

 • Bc. Alena Hajduková
 • Mgr. Erika Micová
 • Mgr. Mária Baránková
 • Mgr. Sylvia Pál-Balážová
 • Miroslava Veverková
 • Mgr. Jana Rychnavská
 • Bc. Monika Kováčová
 • Valéria Bučinová
 • Mariana Stanková
 • Bc. Veronika Karenová
 • Mgr. Ingrid Mašlárová
 • Bc. Andrea Pastirčáková
 • Ingrid Salanciová
 • Alica Gáliková
 • Veronika Čigašová

Fyzioterapeut:

 • Bc. Zlata Mikulová

Pomocný pracovník v zdravotníctve:

 • Viera Rudyová
 • Marta Jurková
 • Ivana Gombosová
 • Andrea Prokopová
 • Mária Tóthová
 • Adriána Bačová
 • Anna Závodská

Ošetrovateľský personál - operačné sály:

 • Mgr. Júlia Štefanisková - vedúca sestra operačných sál
 • Derevjaniková Martina - staničná sestra operačných sál 

Sestry:

 • Mgr. Mária Vargová
 • Mgr. Slávka Adamová
 • Bc. Zuzana Hricková (MD)
 • Slávka Špišáková-Rujáková
 • Mgr. Lenka Vavráková
 • Bc. Petra Gašparová
 • Silvia Knausová (MD)
 • PhDr. Erika Prokopová
 • Bc. Lenka Laslofiová
 • Mgr. Ľudmila Hrešová

Perfúziológovia:

 • Mgr. Matúš Marcin - vedúci úseku perfúzie a podporných cirkulácii
 • Mgr. Martin Vaľko
 • Mgr. Michal Čontofalský
 • Mgr. Peter Jakub
 • Jozef Huraj

Sanitári:

 • Zuzana Nagyová
 • Magdaléna Moroňová
 • Renáta Vargová
 • Mária Žuravčíková
 • Bc. Dalibor Pavela
 • Iveta Kovalčíková
 • Monika Bartošová
 • Monika Babejová

Kardiochirurgická ambulancia:

 • Bc. Zuzana Adamjaková