Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Kardiologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA

Prednosta kliniky:

 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc.

 

Zástupca prednostu pre kardiológiu:

 • MUDr. Monika Jankajová, PhD.

 

 

Sekretariát:

 • Soňa Hricová - asistentka prednostu kliniky kardiológie
 • Galandová Renáta - asistentka zástupcov prednostu kliniky kardiológie

Dokumentátorky:

 

LOJ

 • Bc. Adriana Masariková
 • Bc. Patrícia Bariová
 • Mária Kolexová

JIS

 • Darina Kusková

Hlavní lekár koronárnej jednotky:

 • MUDr. Erik Prexta

Hlavní lekári lôžkovej ošetrovateľskej jednotky:

 • MUDr. Bibiána Kafková
 • MUDr. Miroslav Gbúr

Hlavný lekár pre invazívnu kardiológiu:

 • MUDr. Jaroslav Kaplan

Hlavný lekár pre neinvazívnu kardiológiu:

 • prof. MUDr. Gabriel Valočík, Phd.

Jedntka neinvazívnej kardiológie:

 • MUDr. Ján Ignác
 • MUDr. Tomáš Jesenský
 • MUDr. Daniela Ondušová
 • MUDr. Juraj Podracký, CSc.

Jednotka invazívnej kardiológie:

 • MUDr. Ľudovít Baldovský
 • MUDr. Eduard Čurilla, PhD.
 • MUDr. Dušan Holoubek
 • MUDr. Monika Jankajová, PhD.
 • MUDr. Stanislav Juhás, CSc.
 • MUDr. Peter Kirsch, CSc.
 • MUDr. Róbert Novotný
 • MUDr. Ján Petruš

Lôžková ošetrovacia jednotka:

 

 • MUDr. Monika Lorinczová
 • MUDr. Pavol Murín, PhD.
 • MUDr. Daniela Ondušová
 • MUDr. Ľubomír Ondrušek
 • MUDr. Jana Pavlíková
 • MUDr. Ján Petruš
 • MUDr. Marianna Vachalcová
 • MUDr. Viktor Vitanov

Koronárna jednotka:

 • MUDr. Ľudovít Baldovský
 • MUDr. Marianna Dvorožňáková
 • MUDr. Peter Kirsch, PhD.

 

Vedenie stredného zdravotníckého personálu (SZP):

 • Bc. Diana Exelová - vedúca sestra Kardiologického oddelenia
 • Jolana Eperješiová - vedúca sestra intervenčných sál
 • Mgr. Petra Králiková - staničná sestra koronárnej jednotky
 • Mgr. Mária Vincová - staničná sestra lôžkovej ošetrovacej jednotky A
 • Mgr. Jana Biláková - staničná sestra lôžkovej ošetrovacej jednotky B
 • Alica Handzová - staničná sestra neinvazívnej kardiológie