Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Arytmologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA 


Zástupca prednostu:

  • MUDr. Silvia Mišíková, PhD.

 

 

Sekretariát:

  • Soňa Hricová - asistentka prednostu kliniky kardiológie

 

Dokumentátorka:

  • Petra Vasiľová - dokumentátorka

 

Lekári:

 
Doktorandi:

 

SZP:

  • Bc. Tatiana Valková - vrchná sestra
  • Slavomíra Remetová - staničná sestra
  • Bc. Andrea Gedeonová - staničná sestra arytmologickej intervenčnej sály