Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Angiologické oddelenie

PERSONÁL ODDELENIA

 

Zástupca prednostu:

 • MUDr. Ľubomír Špak

 

Hlavní lekár LOJ:

 • MUDr. Martin Koščo

Lekári:

 • MUDr. Štefan Pataky
 • MUDr. Miroslav Širila
 • MUDr. Matej Moščovič
 • MUDr. Viktor Kožár
 • MUDr. Zuzana Tormová
 • MUDr. Ľudmila Družbacká, PhD.
 • MUD.r Jana Grofčíková

Sekretariát:

 • Renáta Galandová - asistentka zástupcov prednostu kliniky kardiológie

Dokumentátorka:

 • Renáta Kričková - asistentka zástupcov prednostu kliniky kardiológie

SZP:

 • Mgr. Tatiana Valková - vrchná sestra
 • Mgr. Mária Krištofová - staničná sestra
 • Mgr. Monika Šmagálová - staničná sestra angiologickej intervenčnej sály