Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Angiologické oddelenie

Kontakt


Sekretariát:
tel.: 055/789 1410
fax: 055/789 1413
e-mail: angiologia@vusch.sk

Angiologická ambulancia:
tel.: 055/789 1766/67