Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Klinika cievnej chirurgie

Personál kliniky

 

Prednosta:

 

Zástupca prednostu pre zdravotnícku činnosť:

 

Zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť:

Lekári:

 

Sekretariát:

 • Zuzana Žondárová - asistentka prednostu kliniky

Dokumentátorka:

 • Viera Čiliaková

SZP:

 

Ambulancia Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • Marianna Zelénková
 • Jana Simighová

LOJ Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • Monika Vaľková - staničná sestra
 • Mgr. Monika Kubizniaková
 • Božena Čeploová
 • Helena Jergová
 • Dana Felberová
 • Emília Hudáková
 • Mgr. Žaneta Kusalová
 • Bc. Mária Macejková
 • Bc. Lucia Bertová
 • Mgr. Lucia Mitterová

JIS Kliniky cievnej chirurgie - zdravotné sestry:

 • Mgr. Anna Munková
 • Mgr. Andrea Oreničová
 • Mgr. Anna Džuganová
 • Silvia Kolková
 • Slávka Kondášová

NZP:

 • Darina Kucharčíková
 • Mária Timková
 • Mária Eštoková
 • Lenka Dzadiková
 • Iveta Neubauerová
 • Danka Rašková
 • Henrieta Babjaková
 • Erika Gorejová
 • Mária Timková
 • Slávka Verebová
 • Andrea Kovaľová

Inštrumentárky:

 • Martina Derevjaníková - staničná sestra
 • PhDr. Ľudmila Zudlová
 • Bc. Branislava Palaščáková
 • Anna Mészárosová
 • Emília Virasztová
 • Mgr. Lucia Hurková
 • Jaroslava Dorňáková
 • Bc. Agnesa Polláková

PZP: operačná sála

 • Iveta Kovalčíková
 • Monika Bartošová

Zdravotnícky asistent:

 • Eva Marinčinová
 • Iveta Dlugošová
 • Terézia Ontková
 • Patrácia Šinská

 Fyzioterapeutický pracovník

 • Milan Grissa