Východoslovenský ústav
srdcových a cievnych chorôb, a.s.

KAIM

PERSONÁL KLINIKY

 

Prednosta:

 • Doc. MUDr. Pavol Török, CSc.

 

Zástupca prednostu pre zdravotnú starostlivosť:

 • MUDr. Peter Čandík, PhD.

 

Lekári:

 • MUDr. Janka Beňová
 • MUDr. Denisa Farkašová Bialyová
 • MUDr. Jozefína Cocherová - hlavný lekár anestéziologickej jednotky
 • MUDr. Marta Jakubová, PhD.
 • MUDr. Viktória Kováčová
 • MUDr. Ingrid Porubčinová, PhD. - hlavný lekár intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny
 • MUDr. Dušan Rybár
 • MUDr. Stanislav Saladiak
 • MUDr. René Sýkora - hlavný lekár LOJ
 • MUDr. Peter Žitva
 • MUDr. Tomáš Grendel, PhD.
 • MUDr. Martin Nosáľ
 • MUDr. Katarína Poľakovská

Sekretariát:

 • RNDr. Kamila Nováková - asistentka prednostu kliniky

Vedúca sestra KAIM: 

 • Dipl. sestra Janka Suchárová

Staničná sestra anestéziologickej jednotky 

 • Jana Tomková

Anestéziologické sestry:

 • Mgr. Slávka Barejová (MD)
 • PhDr. Martina Dudová
 • Mgr. Veronika Krajčiová (MD)
 • Bc. Júlia Kočiková
 • Ingrid Laškovská
 • Bc. Štefánia Matiová
 • Bc. Ingrid Obšitošová (MD)
 • Bc. Jana Patyiová (MD)
 • Mgr. Henrieta Neumanová
 • Gabriela Bernárová
 • Mgr. Jozefína Nevelešová

Staničná sestra lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Eva Derdziaková 

Sestry lôžkovej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Bc. Svetlana Baltesová
 • Bc. Monika Bendíková (MD)
 • Mgr. Andrea Bérešová (MD)
 • Mgr. Gabriela Bocanová
 • Mariana Borzová
 • Mgr. Mária Cibuľová
 • Eva Derdziaková
 • Andrea Ferencová
 • Bc. Zuzana Feriková
 • Bc. Jana Furinová
 • Renáta Griščíková
 • Bc. Martina Heldáková
 • Jana Hrešková
 • Bc. Anna Hudáková
 • Bc. Lucia Ileková
 • Mgr. Gabriela Jarušinská
 • Mgr. Eva Jánošdeáková
 • Mgr. Monika Kiráľová
 • Bc. Renáta Kobaníková
 • Mgr. Renáta Kohutová
 • Bc. Daniela Kražeľová (MD)
 • Bc. René Kundrát
 • Bc. Kušniráková Lívia
 • Gabriela Lešková
 • Bc. Kvetoslava Levaiová
 • Mgr. Lucia Liptáková
 • Mgr. Vladimír Neckár
 • Bc. Marcela Müllerová
 • Mgr. Adriana Ogurčáková
 • Bc. Miroslav Parnica
 • Bc. Jana Pavelková
 • Bc. Ivana Perháčová
 • Bc. Monika Petruňová
 • Mgr. Viktória Sasfaiová
 • Iveta Sikanová
 • Bc. Marcela Schikerleová
 • Bc. Renáta Solomonová
 • Bc. Mária Stanislavová
 • Kristína Szökeová
 • Bc. Nikola Tamaškovičová
 • Mgr. Eva Volčková
 • Jozefína Zagoniová
 • Mgr. Daniela Židziková
 • Mgr. Adela Žulčáková

 Rehabilitační pracovníci 

 • Bc. Michal Mitter
 • Bc. Slavomír Ogurčák

Staničná sestra intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny 

 • Dipl. sestra Mária Gashi 

Sestry intermediárnej jednotky intenzívnej medicíny :

 • Bc. Denisa Bertová
 • Bc. Zuzana Barillová
 • Mgr. Mária Gecziová
 • Bc. Angelika Gurbaľová (MD)
 • PhDr. Jana Jalčová
 • Bc. Andrea Kováčová
 • Bc. Mariana Kulíková
 • Danka Kurilová
 • Mgr. Dana Lissyová
 • Katarína Mendiová
 • Helena Móroczová
 • Bc. Mária Nemčíková
 • Bc. Andrea Onofrejová
 • Anita Sillingová
 • Zuzana Štubendek
 • Jarmila Tóthová
 • Bc. Marcela Venglarčíková

Zdravotné asistentky: 

 • Simona Árvaiová
 • Katarína Gerendová
 • Kinga Kniznerová
 • Mariana Semanová

Sanitári: 

 • Monika Barilová
 • Alžbeta Bazsalovicsová
 • Monika Fusek
 • Mária Hudáková
 • Mária Kažimírová
 • Martina Kendová
 • Jana Kissová (MD)
 • Marcela Marinčinová
 • Marcela Parkanská
 • Anna Šarišská
 • Ľubomír Tököly
 • Mária Truhanová